Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 03/07/2019-10:26:00 AM
Số ký hiệu: 717/BC-UBND
Ngày ban hành: 29/11/2018
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Sơn La Rà soát, bãi bỏ các quy hoạch thuộc đối tượng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch


File đính kèm:
Rà_soát_QH_bãi_bỏ_-_UBND_Tỉnh_Sơn_La.pdf
    Tổng số lượt xem: 748
  •