Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 18/02/2020-15:39:00 PM
Số ký hiệu: Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Trà Vinh
Ngày ban hành: 18/02/2020
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Hồ sơ trình thẩm định nhiệm vụ quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021-2030


File đính kèm:
Tài_liệu_trình_Thẩm_định_gửi_Vu_QLQH.rar
    Tổng số lượt xem: 1451
  •  
Các tin đã đưa