Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 03/07/2019-10:45:00 AM
Số ký hiệu: 4118/UBND-THNV
Ngày ban hành: 05/11/2018
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Trà Vinh Rà soát, bãi bỏ các quy hoạch thuộc đối tượng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch


File đính kèm:
Rà_soát_QH_bãi_bỏ_-_UBND_Tỉnh_Trà_Vinh.pdf
    Tổng số lượt xem: 805
  •  
Các tin đã đưa