Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 07/03/2022-16:34:00 PM
Số ký hiệu: Dự thảo Sổ tay hướng dẫn công tác lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch vùng và Quy hoạch tỉnh
Ngày ban hành: 07/03/2022
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Dự thảo ban hành Sổ tay hướng dẫn công tác lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch vùng và Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo cách tiếp cận tích hợp


File đính kèm:
VBguiBo-DP-SotayhuongdanQHV&QHT.pdf
    Tổng số lượt xem: 772
  •