Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 20/04/2020-15:42:00 PM
Tỉnh Tây Ninh hướng tới mục tiêu phát triển tổng thể, đồng bộ nhanh, bền vững
20/04/2020

Ngày 17/4/2020 đã diễn ra phiên họp trực tuyến Thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, Chủ tịch Hội đồng thẩm định.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương chủ trì phiên họp.

Tham dự Phiên họp tại điểm cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư có đại diện các Bộ, ngành là thành viên Hội đồng và các chuyên gia. Tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Trần Ngọc Phương và đại diện các Sở, ngành có liên quan.

Phát biểu tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng cho biết, Tây Ninh là tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ, là một trong 8 tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là cầu nối giữa thành phố Hồ Chí Minh với Campuchia có đường biên giới dài 240 km. Tỉnh Tây Ninh có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước. Để khai thác tiềm năng, lợi thế của mình, thời gian qua, tỉnh Tây Ninh đã đề ra nhiều chương trình, dự án như phát triển khu du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, phát triển kết cấu hạ tầng và đã đạt được những thành quả bước đầu. Tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư, chỉ số năng lực cạnh tranh của Tỉnh đã được cải thiện đáng kể. Bên cạnh những kết quả đó, quy mô của nền kinh tế, thu nhập bình quân đầu người của các vùng trong Tỉnh còn khoảng cách khá lớn.

Trình bày Báo cáo thuyết minh nhiệm vụ Lập quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh Trần Ngọc Phương cho biết, mục tiêu đến năm 2030 là xây dựng phương án phát triển tổng thể, đồng bộ để phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Đồng thời, tạo sự đột phá trong phát triển, ưu tiên các lĩnh vực phát triển công nghiệp có giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, phát triển các khu kinh tế cửa khẩu phù hợp với nhu cầu phát triển. Đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển du lịch, huy động đầu tư phát triển các khu đô thị mới. Phát triển kết cấu hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng kết nối liên vùng và phát triển thương mại, dịch vụ có chất lượng, đồng bộ.

Toàn cảnh điểm cầu tỉnh Tây Ninh.

Mục tiêu của Quy hoạch đến năm 2050 là phát triển tỉnh Tây Ninh phải gắn liền với sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh và trở thành địa điểm cung cấp một phần đáng kể các sản phẩm dịch vụ mà Tỉnh có lợi thế cho vùng. Trọng tâm phát triển các cụm ngành nông nghiệp, cụm ngành du lịch, hệ thống giao thông đồng bộ, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển…Từ đó, tạo cơ sở phát triển nhanh, bền vững, có sức cạnh tranh cao, đảm bảo an sinh xã hội và chất lượng cuộc sống của người dân…

Tham gia ý kiến tại Phiên họp, chuyên gia phản biện, TS. Dương Đình Giám, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách công nghiệp, Bộ Công Thương nhận xét, Báo cáo thuyết minh nhiệm vụ lập quy hoạch được chuẩn bị công phu, theo đúng các quy định, đưa ra khá toàn diện các căn cứ pháp lý, đáp ứng cho việc xây dựng nhiệm vụ quy hoạch địa phương…. Báo cáo đã rà soát, đánh giá thực hiện quy hoạch thời kỳ trước cần bổ sung cần bổ sung đánh giá việc sử dụng tài nguyên trong quá trình thực hiện quy hoạch; đánh giá các chính sách, giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch; ….

TS. Dương Đình Giám cho rằng, các hạn chế trong chất lượng phát triển công nghiệp (công nghiệp sạch, công nghệ cao…) cần được đánh giá cụ thể hơn, phải lượng hóa được và chỉ ra nguyên nhân chính của các hạn chế…

TS. Lê Thị Kim Dung, nguyên Phó Vụ trưởng, Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá, các Báo cáo được xây dựng chặt chẽ, cô đọng, nội dung đảm bảo tính tổng hợp, cơ cấu hợp lý với việc đánh giá mức độ thực hiện các chỉ tiêu, định hướng phát triển, định hướng không gian và thực hiện các dự án ưu tiên đầu tư. Đồng thời nhấn mạnh những tồn tại và hạn chế cũng như nguyên nhân của các hạn chế làm cơ sở cho việc đề ra mục tiêu của quy hoạch trong thời gian tới; cần bổ sung yêu cầu xây dựng cơ sở dữ liệu về quy hoạch Tỉnh và cụ thể hóa các yêu cầu này; bổ sung thêm sản phẩm của quy hoạch.

Đại diện đơn vị giúp việc Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đinh Trọng Thắng trình bày bản nhận xét về nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và cho biết việc tổ chức triển khai nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Tây Ninh được thực hiện theo quy định của Luật quy hoạch, Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH ngày 16/8/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về triển khai thi hành Luật quy hoạch. Tờ trình thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch; Báo cáo thuyết minh nhiệm vụ lập quy hoạch; Báo cáo thuyết minh dự toán chi phí lập quy hoạch của Tỉnh được thực hiện theo Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quy hoạch.

Toàn cảnh điểm cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tại phiên họp, 20/20 thành viên Hội đồng tham dự thống nhất thông qua với điều kiện có chỉnh sửa nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Kết luận tại Phiên họp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đánh giá cao các nội dung trình thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các ý kiến góp ý thẳng thắng, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng và các chuyên gia. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Dương Văn Thắng cảm ơn các chuyên gia, Hội đồng thẩm định đã có nhiều ý kiến đóng góp cụ thể, chuyên sâu. Đồng thời khẳng định, trên cơ sở ý kiến được góp ý, tỉnh Tây Ninh sẽ nghiên cứu, tiếp thu hoàn thiện để việc lập quy hoạch thực sự trở thành một định hướng phát triển kinh tế - xã hội cho Tỉnh, đáp ứng được các mục tiêu phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và giữ vững chủ quyền quốc gia.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương cũng lưu ý những mặt được, chưa được, làm rõ thêm các yêu cầu nghiên cứu đối với nội dung chủ yếu của quy hoạch tỉnh theo quy định của Luật quy hoạch và Nghị định số 37/2019/NĐ-CP để hoàn thiện báo cáo thuyết minh nhiệm vụ lập quy hoạch, dự toán chi phí và hoàn thiện Hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền theo quy định./.

Nguồn: http://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=46022&idcm=188

    Tổng số lượt xem: 1849
  •