Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 18/06/2022-15:03:00 PM
Hội thảo tham vấn về dự thảo Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
(MPI) - Ngày 27/5/2022, ông Đinh Trọng Thắng, Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và ông Phạm Minh Tâm, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang đồng chủ trì Hội thảo tham vấn về dự thảo Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Ông Phạm Minh Tâm, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang phát biểu. Ảnh: MPI

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Phạm Minh Tâm, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cho biết, thực hiện nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 783/QĐ-TTg ngày 08/6/2020, tỉnh An Giang đã quyết liệt chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư và các ban, ngành liên quan hoàn thiện dự thảo báo cáo và đang tổ chức lấy ý kiến theo quy định. Việc lập quy hoạch được tỉnh An Giang xác định là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, làm cơ sở pháp lý để quản lý và phát triển mạnh mẽ kinh tế.

Theo Báo cáo tóm tắt một số nội dung chính của quy hoạch tỉnh An Giang, bên cạnh những thế mạnh, lợi thế về tài nguyên tự nhiên, nông nghiệp và du lịch đa dạng, phong phú; cửa khẩu quốc tế giao thương kinh tế biên mậu; Tỉnh cũng có những thách thức như các ngành kinh tế chủ đạo (nông nghiệp), ưu tiên (công nghiệp chế biến), mũi nhọn (du lịch) đều sản xuất, kinh doanh theo mô hình truyền thống; cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp hầu hết là quy mô nhỏ, năng lực cạnh tranh của cá thể, hộ gia đình còn thấp. Tuy nhiên, tỉnh An Giang đang đón nhận lan tỏa công nghiệp từ vùng Đông Nam Bộ cũng như làn sóng FDI trong các lĩnh vực tiềm năng như du lịch, chế biến thực phẩm, năng lượng tái tạo.

Tỉnh An Giang đặt mục tiêu trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long, kinh tế phát triển năng động, hài hòa và bền vững; là trung tâm sản xuất nông nghiệp, thủy sản ứng dụng công nghệ cao, là đầu mối giao thương, hợp tác quốc tế với Cam-pu-chia và các nước khu vực ASEAN; là trung tâm du lịch tâm linh và du lịch sinh thái của vùng; đời sống mọi mặt của nhân dân được nâng cao; môi trường sinh thái được cải thiện.

Ông Đinh Trọng Thắng, Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch phát biểu. Ảnh: MPI

Ông Đinh Trọng Thắng, Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch cho biết, Hội thảo được tổ chức nhằm nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ xây dựng Dự thảo Quy hoạch tỉnh An Giang trước khi trình Hội đồng thẩm định xem xét. Vì vậy, đại diện các bộ, ngành, các chuyên gia, nhà khoa học cần tập trung nghiên cứu và có ý kiến góp ý để hoàn thiện Dự thảo Quy hoạch đảm bảo cơ sở pháp lý, khoa học để mang lại sự phát triển phồn vinh, đảm bảo môi trường sinh thái ổn định và nâng cao đời sống của người dân của Tỉnh.

Dự thảo Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cần phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quy hoạch, nhiệm vụ đã được phê duyệt tại Quyết định số 783/QĐ-TTg và xác định điểm nghẽn để đưa ra các vấn đề mang tính trọng tâm, đột phá về phương án phát triển quy hoạch.

Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: MPI

Tại Hội thảo, các đại biểu là chuyên gia, đại diện các bộ, ngành tham dự đánh giá cao sự chuẩn bị của tỉnh An Giang đối với hồ sơ lập quy hoạch cơ bản đã đầy đủ và đưa ra bức ra tranh toàn cảnh của Tỉnh. Các đại biểu đã tham gia thảo luận và chỉ ra một số vấn đề cần bổ sung trong từng phương án quy hoạch của tỉnh An Giang, trong đó tập trung vào các nội dung về việc bổ sung thêm bản đồ quy hoạch tỉnh; làm rõ hướng phát triển mạng lưới đô thị; các vấn đề liên quan đến môi trường; bám sát theo Quyết định số 287/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu./.

Bảo Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

https://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=54246

    Tổng số lượt xem: 525
  •