Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 18/06/2022-15:08:00 PM
Hội thảo tham vấn về quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2020-2030, tầm nhìn đến năm 2050
(MPI) - Ngày 03/6/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội thảo tham vấn về quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2020-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để lấy ý kiến các bộ, ngành có liên quan, các Viện nghiên cứu và các chuyên gia quy hoạch đối với dự thảo Quy hoạch tỉnh. Thứ trưởng Trần Quốc Phương và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Lâu đồng chủ trì Hội thảo.
Thứ trưởng Trần Quốc Phương phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: MPI

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, sau 30 năm tái lập tỉnh, vượt qua khó khăn thử thách với sự quyết tâm cao, khát vọng và trí tuệ, Đảng bộ và Chính quyền tỉnh Sóc Trăng đã khai phá những tiềm năng và thu hút dược nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội. Sóc Trăng hội tụ rất nhiều yếu tố thuận lợi cho phát triển kinh tế, kết hợp giữa những lợi thế chung của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và những lợi thế của riêng Tỉnh.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 287/QĐ-TTg ngày 28/02/2022 về phê duyệt Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với những định hướng quan trọng để thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đó là chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp thích ứng với thay đổi về điều kiện tự nhiên, vùng Đồng bằng sông Cửu Long sẽ tập trung phát triển theo 3 tiểu vùng sản xuất tập trung theo vùng sinh thái: Vùng sinh thái ngọt ở thượng nguồn và trung tâm của đồng bằng, Vùng sinh thái mặn - lợ ở ven biển, Vùng chuyển tiếp ngọt - lợ ở giữa đồng bằng; phát triển 8 trung tâm đầu mối về nông nghiệp; thúc đẩy mạng lưới giao thông, phát triển hạ tầng năng lượng,...

Nằm trong Vùng đồng bằng sông Cửu Long, Sóc Trăng có nhiều tiềm năng, lợi thế của Vùng, cũng vừa có những lợi thế riêng để phát triển. Với vị trí thuận lợi, được thiên nhiên ưu đãi, được ưu tiên phát triển hạ tầng như cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ- Trần Đề, cảng nước sâu Trần Đề,... Sóc Trăng có nhiều thuận lợi để phát triển nông nghiệp, cả về nông sản vùng ngọt, lợ và mặn. Với 72 km bờ biển gắn với cửa sông Hậu, Sóc Trăng có nhiều tiềm năng để phát triển công nghiệp và dịch vụ, đồng thời phát triển năng lượng sạch như điện gió, điện mặt trời.

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, bên cạnh các tiềm năng, lợi thế nêu trên, do xuất phát điểm thấp, việc thu hút đầu tư vào Sóc Trăng cũng phải đối mặt với một số khó khăn, thách thức như vị trí địa lý xa các trung tâm kinh tế lớn của đất nước; quỹ đất khu công nghiệp tương đối lớn nhưng cơ sở hạ tầng vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, chưa đồng bộ, đạt yêu cầu và kỳ vọng của nhà đầu tư; quy mô sản xuất công nghiệp còn nhỏ, chủ yếu vẫn tập trung vào sản xuất nông nghiệp, công nghiệp chế biến chủ yếu là sơ chế, giá trị gia tăng chưa cao.

Trong những năm tới, để đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, đưa tỉnh Sóc Trăng phát triển nhanh, bền vững, Sóc Trăng cần phải xây dựng một bản quy hoạch tỉnh có thể đề ra các phương án phát triển phát huy tối đa các tiềm năng, thế mạnh, giải quyết các khó khăn, thách thức, đẩy mạnh thu hút đầu tư có chọn lọc. Bên cạnh đó, cần huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực trong và ngoài địa phương để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: MPI

Phát biểu tại Hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Lâu nhấn mạnh, công tác quy hoạch có vai trò rất quan trọng và quy hoạch tỉnh được xem là khung kiến trúc, chiến lược phát triển toàn diện của tỉnh trong 10 năm, tầm nhìn 30 năm tới. Quy hoạch luôn đi trước một bước để đề ra chiến lược, tầm nhìn cho sự phát triển và quy hoạch tốt thì mới có các chương trình, đề án, kế hoạch, dự án phù hợp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội một cách khoa học, bài bản.

Quá trình xây dựng Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng càng có vai trò quan trọng, góp phần cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó xác định Cảng Trần Đề phát triển thành cảng biển đặc biệt và cửa ngõ của Vùng; Quyết định số 287/QĐ-TTg ngày 28/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ông Trần Văn Lâu mong muốn, qua Hội thảo sẽ nhận được ý kiến góp ý của các chuyên gia, đại diện các bộ, ngành để hoàn thiện hồ sơ quy hoạch, trong đó tập trung vào các vấn đề liên quan đến quy hoạch phát triển Cảng biển nước sâu Trần Đề, định hướng các giải pháp triển khai thực hiện cảng; định hướng các ngành, lĩnh vực phát triển khi có cảng; phát triển đô thị, du lịch, phát triển nông nghiệp gắn kết với công nghiệp, dịch vụ; một số nội dung quan trọng, tổng thể, tích hợp.

Báo cáo tóm tắt nội dung chính của quy hoạch tỉnh Sóc Trăng đưa ra quan điểm phát triển là phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, đảm bảo thống nhất với quy hoạch ngành, lĩnh vực quốc gia; quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long, với các quan điểm chủ đạo như phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Trong đó, phát triển nhanh trên cơ sở tập trung nguồn lực để phát triển các ngành, lĩnh vực, vùng có lợi thế; Phát triển bền vững theo hướng tăng trưởng xanh, lấy con người là trung tâm, khoa học và công nghệ làm động lực phát triển.

Nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh kinh tế tỉnh trên cơ sở chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, nhất là tăng dần kinh tế số. Phát triển mạnh kinh tế biển và ven biển. Xây dựng hệ thống đô thị thành các trung tâm kinh tế, đô thị thông minh; các khu cụm công nghiệp và dịch vụ. Trung tâm đầu mối. Ứng dụng khoa học công nghệ và lựa chọn phát triển những điểm đột phá xanh trong các cụm ngành trọng điểm.

Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với phát triển các lĩnh vực xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa gắn với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội để từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, chủ động thích nghi, ứng phó với biến đổi khí hậu…

Mục tiêu tổng quát của quy hoạch là từng bước thu hẹp và tiến kịp quá trình phát triển chung của cả nước, đưa Sóc Trăng trở thành một tỉnh phát triển khá, có mức sống sung túc, đáng sống của Vùng và cả nước. Xây dựng Sóc Trăng trở thành tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp và thương mại - dịch vụ phát triển; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ; phát triển bền vững về kinh tế, công bằng về xã hội, có trách nhiệm đối với môi trường và đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: MPI

Tham gia ý kiến, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của tỉnh; đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng hệ thống đô thị, nông thôn; quan điểm, mục tiêu và lựa chọn phương án phát triển; phương hướng phát triển ngành quan trọng trên địa bàn; lựa chọn phương án tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội; phương án phát triển của các ngành trên địa bàn tỉnh; việc cụ thể hóa các quy hoạch cấp quốc gia và quy hoạch vùng đã được phê duyệt; cập nhật nội dung của các quy hoạch ngành quốc gia đang được lập và thẩm định; các dự án phát triển ngành của tỉnh; mức độ liên kết giữa các ngành; phương án bảo vệ môi trường, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên, đa dạng sinh học, phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn; danh mục dự án của tỉnh và thứ tự ưu tiên thực hiện; giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch.

Phát biểu kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh, với một bản quy hoạch có nội dung đa ngành, các ý kiến góp ý quý báu của các nhà quản lý, các chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau giúp tỉnh Sóc Trăng hoàn thiện nội dung quy hoạch tỉnh, đảm bảo sự đồng bộ trong phát triển; đồng thời đề nghị tỉnh Sóc Trăng hoàn thiện theo ý kiến góp, cập nhật các nội dung theo đúng theo quy định của Luật và các quy hoạch cao hơn, quy hoạch quốc gia đang lấy ý kiến, đặc biệt là quy hoạch vùng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đây là căn cứ quan trọng và cần nghiên cứu để cụ thể hóa, phù hợp với đặc thù của địa phương. Từ đó, cụ thể hóa vào quy hoạch tỉnh, phải xác định rõ quan điểm, mục tiêu, phương hướng để phát triển nhanh và bền vững./.

Tùng Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư


https://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=54306

    Tổng số lượt xem: 442
  •