Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 18/06/2022-15:10:00 PM
Hội thảo đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
(MPI) – Triển khai kế hoạch thẩm định quy hoạch tỉnh Thái Nguyên, ngày 10/6/2022, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã diễn ra Hội thảo đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tham vấn ý kiến chuyên gia để thẩm định kết quả đánh giá môi trường chiến lược trong quy hoạch Tỉnh.
Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: MPI

Phát biểu tại Hội thảo, ông Nguyễn Mạnh Lam, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh đã ban hành kế hoạch thẩm định quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hội thảo nhằm tham vấn ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học có kinh nghiệm về môi trường, qua đó giúp Hội đồng thẩm định thẩm định kết quả đảm bảo khoa học, thực tiễn và đúng quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

Ông Nguyễn Mạnh Lam đề nghị đại biểu cho ý kiến vào các nội dung đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch có khả năng tác động đến môi trường như phạm vi thực hiện đánh giá môi trường chiến lược; Thành phần môi trường, di sản thiên nhiên có khả năng bị tác động bởi quy hoạch; Các phương pháp đánh giá môi trường chiến lược đã áp dụng. So sánh, đánh giá sự phù hợp của quan điểm, mục tiêu quy hoạch với quan điểm, mục tiêu, chính sách về bảo vệ môi trường, chiến lược, Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh; Tác động của biến đổi khí hậu; Giải pháp, định hướng bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện quy hoạch; Vấn đề cần lưu ý về bảo vệ môi trường (nếu có), kiến nghị phương hướng và giải pháp khắc phục...

Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Linh cho biết, hiện nay, tỉnh Thái Nguyên đang xây dựng quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, được lãnh đạo tỉnh rất quan tâm. Đồng thời mong muốn, tiếp tục nhận được ý kiến góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học và các bộ, ngành để sớm hoàn thiện dự thảo quy hoạch, trình Hội đồng thẩm định.

Trong giai đoạn qua, tỉnh Thái Nguyên phát triển nhanh về công nghiệp, thương mại dịch vụ và trong quá trình phát triển Tỉnh luôn quan tâm đến bảo vệ môi trường. Trong phương án quy hoạch, Tỉnh cũng đưa ra dự kiến quy hoạch các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; công tác quy hoạch, tác động môi trường được tỉnh đặc biệt quan tâm cả ở thời điểm hiện tại và cả ở trong bản quy hoạch đang được xây dựng.

Tỉnh Thái Nguyên đưa ra quan điểm, mục tiêu bảo vệ môi trường trong quy hoạch tỉnh là quán triệt đường lối, chủ trương, định hướng chiến lược và pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, dự báo chính xác, kịp thời với diễn biến của tình hình, chủ động ứng phó kịp thời với mọi tình huống trong nghiên cứu lập, thực hiện quy hoạch tỉnh, phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quan điểm về bảo vệ môi trường là phát triển kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng gắn với bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên khoáng sản, sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên và giữ vững cân bằng sinh thái; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu hướng tới một nền kinh tế xanh, tuần hoàn và thân thiện với môi trường. Khai thác, sử dụng nước tổng hợp, tiết kiệm, hiệu quả và đa mục tiêu, kết hợp hài hòa lợi ích và đảm bảo công bằng, hợp lý; phù hợp với khả năng nguồn nước, tôn trọng quy luật tự nhiên với điều kiện thực tế, không gây suy thoái, cạn kiệt nguồn nước. Việc quy hoạch, xây dựng mới các công trình khai thác, sử dụng nước phải phù hợp với quy hoạch tài nguyên nước quốc gia, quy hoạch tổng hợp lưu vực sông.

Hội thảo nhận được ý kiến góp ý thẳng thắn, khách quan của các chuyên gia. Các ý kiến đánh giá cao báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2020-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được chuẩn bị công phu, nhiều số liệu, đưa ra dự báo quy hoạch tác động đến môi trường và các giải pháp cụ thể. Đồng thời đề nghị tiếp tục nghiên cứu, bổ sung các nội dung để hoàn thiện dự thảo, trong đó nhấn mạnh đến các vấn đề về thúc đẩy tăng trưởng xanh; đẩy mạnh phát triển công nghiệp nhưng chú trọng đến vấn đề ô nhiễm, phát thải khí nhà kính; chuyển đổi mục đích sử dụng đất; xác định không gian quy hoạch; mối liên hệ giữa giao thông, phát triển hạ tầng công nghiệp với các tỉnh xung quanh.

Dựa trên những căn cứ về kết quả đánh giá tác động môi trường của quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 có thể thấy rằng các mục tiêu và các phương án phát triển, giải pháp thực hiện quy hoạch cơ bản đáp ứng được những yêu cầu của phát triển bền vững, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong quy hoạch cũng đã đề xuất được những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phù hợp nhằm hạn chế những tác động tiêu cực đến môi trường./.

Tùng Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư


https://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=54346

    Tổng số lượt xem: 572
  •