Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 24/02/2020-14:19:00 PM
Số ký hiệu: Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Quảng Bình
Ngày ban hành: 24/02/2020
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Hồ sơ trình thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021-2030


File đính kèm:
Quảng_Bình.rar
    Tổng số lượt xem: 1658
  •