Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 21/02/2020-10:32:00 AM
Thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
21/02/2020

Sáng ngày 15/02/2020, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Trần Quốc Phương chủ trì Phiên họp Thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Toàn cảnh Phiên họp.

Hà Tĩnh thuộc vùng Bắc Trung Bộ với 13 đơn vị hành chính cấp huyện, nằm trên hai trục giao thông Bắc - Nam, trục giao thông nối Đông Bắc Thái Lan và Lào với biển Đông và có hệ thống đường bộ, đường sắt, đường thủy đồng bộ.

Báo cáo thuyết minh nhiệm vụ lập Quy hoạch, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh Phan Thành Biển cho biết, Tỉnh có nhiều thuận lợi phát triển kinh tế biển, kinh tế lâm nghiệp bền vững. Đồng thời, có lợi thế dân số trẻ, lực lượng lao động phổ thông khá dồi dào. Tỉnh có nhiều thắng cảnh, bãi biển đẹp, nhiều di tích lịch sử nổi tiếng; Kho tàng di sản văn hóa phi vật thể với nhiều loại hình văn nghệ dân gian đặc sắc. Đặc biệt, Hà Tĩnh có sự đổi mới trong tư duy và cách điều hành nền kinh tế của chính quyền Tỉnh.

Bên cạnh những thuận lợi, Tỉnh còn nhiều khó khăn, thách thức như cơ sở hạ tầng còn hạn chế, chất lượng nguồn nhân lực vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế. Chất lượng và hiệu quả tăng trưởng kinh tế còn thấp.

Nêu quan điểm lập Quy hoạch, ông Phan Thành Biển cho biết, Hà Tĩnh tuân thủ và đảm bảo phù hợp định hướng chiến lược, quy hoạch, tính công khai, minh bạch, hài hòa, phù hợp với nguồn lực. Đồng thời, đánh giá các điều kiện, bối cảnh có khả năng khai thác để phát triển trong thời kỳ mới. Nguyên tắc lập quy hoạch được đảm bảo, tuân thủ theo Luật quy hoạch, Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật này. Đồng thời, đảm bảo tính thống nhất, tổng thể, đồng bộ và hệ thống; tính bền vững, khả thi, liên tục, kế thừa và ổn định; phát huy được vai trò vị thế và tiềm năng của Tỉnh,…

Ông Phan Thành Biển nhấn mạnh, các nội dung tích hợp vào Quy hoạch, Hà Tĩnh đã xác định những ngành, lĩnh vực mũi nhọn, quan trọng dựa trên nhu cầu và triển vọng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là đầu vào quan trọng, làm căn cứ để bố trí không gian và phân bổ nguồn lực.

Chuyên gia tư vấn nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh, ông Vũ Quang Các đánh giá cao Báo cáo thuyết minh nhiệm vụ lập Quy hoạch đã nêu rõ được thực trạng, định hướng phát triển, cũng như chỉ ra những tồn tại, hạn chế, làm căn cứ xây dựng nhiệm vụ lập Quy hoạch đạt chất lượng cao.

Đại diện đơn vị giúp việc Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đinh Trọng Thắng cho biết, việc lập Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh được tổ chức triển khai trướckhi Luật quy hoạch có hiệu lực. Đến nay, Tỉnh đã hoàn thiện Hệ thống bản đồ và Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, dự kiến sẽ trình phê duyệt trong thời gian tới. Tuy nhiên, trên cơ sở hoàn thiện nhiệm vụ lập Quy hoạch, đề nghị xác định thời gian thực hiện các nội dung nhiệm vụ để đề ra tiến độ trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch đảm bảo tính khả thi.

Ông Đinh Trọng Thắng cho rằng, Báo cáo thuyết minh nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cơ bản đáp ứng yêu cầu theo đúng quy định và kiến nghị Hội đồng thẩm định xem xét thông qua với điều kiện tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung theo ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng thẩm định, ý kiến của đơn vị giúp việc Cơ quan thường trực hội đồng thẩm định và kết luận của Chủ tịch Hội đồng.

Tại phiên họp, 21/21 thành viên Hội đồng tham dự thống nhất thông qua có chỉnh sửa nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kiến nghị Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương phát biểu tại Phiên họp.

Phát biểu kết luận Phiên họp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đề nghị tỉnh Hà Tĩnh hoàn thiện Báo cáo rà soát, đánh giá thực hiện quy hoạch thời kỳ trước theo quy định tại khoản 2 Điều 15 và tiêu chí đánh giá theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ.

Làm rõ về yêu cầu nghiên cứu đối với nội dung chủ yếu của quy hoạch tỉnh theo quy định tại tại các Điều 15, Điều 27 của Luật Quy hoạch và các Điều 16, Điều 28 của Nghị định 37/2019/NĐ-CP để hoàn thiện báo cáo thuyết minh nhiệm vụ lập quy hoạch, chi phí lập quy hoạch trên cơ sở tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, chuyên gia và các ý kiến của thành viên Hội đồng thẩm định.

Hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được Báo cáo thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch. Gửi Báo cáo thuyết minh nhiệm vụ lập quy hoạch đã hoàn thiện cho cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định theo quy định tại Nghị định 37/2019/NĐ-CP.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương lưu ý, Hà Tĩnh sớm hoàn thiện dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP trên cơ sở cập nhật những nội dung Hội đồng thẩm định đã yêu cầu chỉnh sửa đối với báo cáo thuyết minh nhiệm vụ lập quy hoạch.

Phát biểu tại Phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng đánh giá cao ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của chuyên gia tư vấn, thành viên Hội đồng, giúp Hà Tĩnh hoàn thiện nhiệm vụ lập Quy hoạch. Đồng thời khẳng định sẽ tiếp thu, chỉnh sửa hoàn thiện nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 báo cáo Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt./.

Nguồn: http://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=45239&idcm=188

    Tổng số lượt xem: 816
  •